Poďakovanie z Jelky a Žehry

Drahí priatelia, sme nesmierne vďační za vaše úžasné nasadenie v projekte pre chudobné deti Rodičia rodičom, deti deťom, ktorý sme tento rok hlavne vďaka vám mohli urobiť formou osobného obdarovania pre rodičov a deti poštou.
Mnohí z rodičov dostali balík prvýkrát v živote a aj pohľadnice, ktoré ste písali sa ich hlboko dotýkali, a nielen ich, ale aj detí. Stalo sa aj to, že balík po našom odchode hneď otvorili a oblečenie, ktoré tam našli aj hneď obliekli. Tešili sa.
Tento rok sme v Žehre vďaka vám obdarovali 136 detí. Nebolo to samozrejme bez problémov, keďže sme mali zoznam a adresy zo školy a krátko pred termínom nám naši asistenti oznámili, že 10 detí nie je na adrese, ktorú sme dali darcom. Podarilo sa nám niekoľko detí presmerovať na našich asistentov, ale môže sa stať, že sa vám balík vráti. V tom prípade nám ho prosím pošlite do Jelky a my už ho dopravíme dieťaťu. Týka sa to iba niekoľkých detí.
Darčeky ste posielali aj do Jelky. Niektoré sme osobne roznášali do domov. Celkovo to bolo pre 26 detí. Niekoľko balíkov sme dostali bez mena iba na rozdávanie. Srdečná vďaka od rodičov aj detí, ktoré sa tešili z balíkov.
Projekt Rodičia rodičom, deti deťom sa vydaril a verím, že vám priniesol radosť a potešenie. Niektorí ste posielali aj klobásy rodičom, čo si vysoko cenili a ďakovali. Pre mnohých je to váš dotyk a prijatie, ktoré búra múry medzi ľuďmi.
Chceli by sme sa všetkým zúčastneným poďakovať za ochotu, čas aj financie, ktoré ste do tohto projektu vložili. Veľká vďaka.
Želáme vám drahí priatelia, požehnané a radostné prežitie sviatkov v rodinách, zdravie a potešenie z dobrého. Veríme, že sa aj v budúcnosti stretneme na podobných projektoch.
S láskou a vďakou,
Oto a Zuzka Šipošovci