Ďakujeme mestskej časti RUŽINOV

PRE-TEEN a TEEN-Z-ONE

Vďaka grantu z mestskej časti RUŽINOV mohol byť podporený náš projekt s názvom „Nežijeme pre seba!“ Sumu 950€ sme použili na nákup nového notebooku, projektora a viacerých spoločenských hier.
Za materiál, ktorým sme mohli obohatiť náš priestor na Trnavskej ceste, sme veľmi vďační. Tešíme sa ako ho budeme môcť viac využívať, keď sa situácia s pandémiou zlepší.