Projekt Vitaj u nás doma pokračuje

Chceli by sme vás všetkých srdečne pozdraviť a hneď na úvod všetkým vám poďakovať za vašu vernosť v dávaní a hlavne pomoc pre núdznych a chudobných, ktorým pomáhate svojimi darmi o niečo ľahšie žiť.

Napriek koronakríze, ktorá veľmi zastihla aj Žehru (bola aj v karanténe) náš projekt vďaka vám mohol pokračovať ďalej. Naša pomoc počas karantény mohla byť formou potravinových balíkov pre vyše 32 rodín v hodnote 980 €, ktoré sme vyzbierali od darcov. Taktiež aj druhá pomoc,ktorá išla našim rodinám pre vyše 40 ľudí v hodnote 600 €. Naše deti, ktorých je momentálne 12 dostávajú pravidelne po 24 €.

Dostávame listy od rodičov detí a samotných detí, kde nám vyznávajú ako nás milujú a nikdy nezabudnú dodať, aby sme pozdravili tých, ktorí nám prispievajú na jedlo. Takže vám, moji drahí od detí a rodičov patrí veľká vďaka.

Naše občianske združenie tento rok pomohlo aj rodine, ktorá sa ocitla v azylovom dome v Hlohovci, kde sme pomohli štyrom deťom a matke, ktorá má druha vo väzení v Leopoldove. Taktiež hľadáme aj pre neho pomoc, nakoľko je veľmi vážne chorý a nemôžu ho ošetriť pre dlh, ktorý má v zdravotnej poisťovni, ktorý predstavuje 288 €. Matka Tomáša sa stará o jeho ďalšie dieťa, ktoré je tiež ťažko choré na cukrovku, tak aj tam nepravidelne smeruje naša pomoc do Chynorian.

Koncom augusta sme boli so Zuzkou v Rimavskej Seči, kde je okolo 1000 Rómov. Chudoba, ktorá je viditeľná na každom kroku sa nás oboch dotýka a modlíme sa, aby sa našli robotníci aj tam, aby Božie kráľovstvo prišlo aj na toto miesto.

Naša práca pokračuje aj v Jelke a okolí, kde nepravidelne navštevujem Rómov, ale nie vždy sa to darí nakoľko veľa času strávim vo svojej práci cestovaním. Vďaka Bohu sa krok za krokom darí rozširovať Božie kráľovstvo.

Náš projekt Vitaj u nás doma by sme chceli rozšíriť aj do Jelky, kde máme tri deti siroty, o ktoré sa stará babka. V jeden rok im zomrela mama, potom dedko a tento rok aj otec. Taktiež aj pre jedno dievčatko v Chynoranoch, o ktoré sa tiež stará stará mama.

Prosíme vás, dajte nám vedieť, či chcete pokračovať v projekte od septembra, prípadne sa k nemu pridať. Žiaľ tábor,ktorý sme chceli pre našich deväť detí z centra Rodina v Žehre sme pre koronavírus nemohli uskutočniť. Aj naše dve deti Janka a Norma sa ocitli v karanténe spolu s mamou – mali pozitívny test. Už sú vďaka Bohu v poriadku, tešia sa do školy.

Naša služba, ktorú na čas zastavil koronavírus sa pomaly znova dostáva do koľají, i keď opatrne. Naďalej hľadáme dobrovoľných darcov na našu službu pre deti a rodiny z chudobných osád a lokalít. Nech vás Boh žehná každého jedného vo všetkých oblastiach vášho života, v zdraví a hojnosti.

S láskou a vďakou, Oto a Zuzka

email: oto.zuzana@gmail.com

telefón: 0905 532 548