Ženy vo vedení cirkvi

Po diskusnom stretnutí  26. januára na tému žien vo vedení cirkvi vám ako staršovstvo zboru chceme komunikovať toto:

  • Predovšetkým ďakujeme zúčastneným za podnetnú diskusiu a otázky k tejto téme a k procesu volieb starších zboru. Bez ohľadu na naše pohľady je vzácne naše spoločenstvo, vzájomná komunikácia v úcte a sloboda, ktorú si vieme dať v otázkach, ktoré nie sú podstatné pre evanjelium.
  • Dávame k dispozícii podklady k dvom postojom na tému žien vo vedení cirkvi, ktoré boli na diskusnom stretnutí prezentované, ale aj ďalšie materiály a pohľady na túto tému. Všetko nájdete v priečinku Služba žien vo vedení + tento súbor.
  • A ešte pripomíname oficiálne stanovisko vedenia zboru. Nezmenilo sa, to znamená, že ženy môžu byť v staršovstve zboru. Neexistuje nič, čo by im v tom bránilo. Len pri posledných voľbách do neho nebola zvolená žiadna žena. V najbližších voľbách, kedykoľvek budú, môžu ženy kandidovať do staršovstva a byť zvolené.

staršovstvo zboru BJB Bratislava-Viera