Kurz KAIROS v Bratislave

Kurz Kairos je vhodný pre kresťanov všetkých vekových kategórií, ktorí chcú brať Božie poslanie vážne a hľadať praktické spôsoby, ako sa aktívne podieľať na napĺňaní Božieho plánu.

Registrácia

  • Kurz sa skladá z dvoch častí:

    16. – 18. júna
    23. – 25. júna

  • 24. júna sa plánujú zážitkové aktivity, ktoré sa nedajú zopakovať. Kurz nie je možné dokončiť, ak sa ich nezúčastníte.

  • Termín uzávierky prihlášok je 16. júna

  • VŠ sv. Alžbety – Námestie 1. mája 1, Bratislava