Staňte sa členmi zboru Viera

Drahí priatelia zboru Viera,

možno ste už dlhšiu dobu súčasťou spoločenstva nášho zboru a zvažujete svoje začlenenie a zapojenie sa aj do rozhodovacích procesov, prípadne hlbšie zapojenie do života nášho zboru. V blízkej budúcnosti sa chystá prijímanie nových členov do zboru, takže ak máte záujem stať sa členmi, kontaktujte kazateľa Michal Kevického – michalkevicky@bjbviera.sk, 0911 998 053.

Dávame do pozornosti informácie o členstve v našom zbore. Nájdete ich tu.