Vianočné príbehy zo Žehry a Jelky 2019

Drahí priatelia,

mnohí z nás, ktorí máme zamestnanie, byt, dom a pravidelný mesačný príjem, považujeme za samozrejmé, že naše deti obdarujeme peknými darčekmi, aby sme im spravili radosť. Je to úplne v poriadku, veď je aj napísané, že my ľudia vieme dávať dobré dary svojim deťom. Sú však deti, ktoré toto privilégium nemajú, a o tých by som chcel vám niečo napísať.

Naša misijná stanica v Jelke pripravila pre naše deti večer, určený len pre ne. Dávali sme im aj darčeky, ktoré nám pomohli urobiť a darovať naši priatelia z Limbachu. Spolu s Veronikiným tímom žien pripravili viac ako 50 balíčkov pre deti.

Jeden z tých balíčkov bol aj pre Nikolku, ktorú si k sebe zobrala z ústavu naša Evka. Balíček, ktorý dostala, ju dojal tak, že plakala a bozkávala veci, ktoré tam našla. Napísala aj list Zuzke, že je veľmi vďačná a že by chcela poznať Boha tak ako my a prosila Zuzku, aby jej v tom pomohla. No úžasné čo Boh robí.

Jedno dievčatko, ktoré bolo na tábore v Jelke, dokonca prišlo k nám domov s mamou a pýtalo sa na darček. Keď som jej povedal, že som ho nechal u ich, bola celá natešená, kričala ďakujem a utekala s mamou domov.

Príbeh detí z centra Rodina v Žehre, kde sme rozdávali našim deviatim deťom darčeky, je príbeh šťastných detí napriek chudobe, v ktorej žijú. Je úžasné zakúšať toľko radosti a vďaky, ktorú prežívame s týmito deťmi.

Sú aj iné deti, ktoré majú otca vo väzení a ich mam s nimi žije v azylovom centre v Seredi. Aj tie dostali od nás cez ich starú mamu balíčky. Alebo tri deti, ktorým zomrela matka tento rok a stará sa o nich stará mama, ktorej tento mesiac zomrel manžel – ich starý otec. Boli celé šťastné, keď som prišiel s balíčkami a hneď sa s radosťou pustili do otvárania.

Drahí priatelia, ďakujem vám všetkým za srdečné darčeky, ktoré priniesli radosť pre tieto deti. Je mi ľúto ešte mnohých ďalších detí, ktoré sú v Dunajskej Strede, Zlatých Klasoch, Krompachoch. Myslíme na ne, ale žiaľ tento rok sme im nestihli pripraviť darčeky.

Prajme vám šťastný a požehnaný nový rok 2020.

S láskou a vďakou Oto a Zuzka spolu s našimi spolubojovníkmi – Peťom a Marikou, Robkom a Evkou, a Dadou a Markom