Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Kornel Szabo Vedenie chválospevov: Miriam Kaiser Slovo: Michal Kevický Zvuk: David Hlubocký, jr., Miroslav Paško Projekcia: Štefan Šebo Kamera:   Služba pri dverách:  Oľga Hlubocká, Kveta Mociková Zbierka: Miroslav […]