Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Daniel Ciho Vedenie chválospevov: Kvetoslav Boltižiar Slovo: Michal Kevický Zvuk: Dávid Hlubocký, Miroslav Paško Projekcia a kanera: Viktor Štrba Služba pri dverách: TeenZone Zbierka: Gusto Hovanet, Jozef Petrovič