Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Branislav Križan Vedenie chválospevov: Kvetoslav Boltižiar Slovo: Michal Kevický Zvuk: David Hlubocký, Anton Lassl Projekcia: David Pelech Kamera: David Pelech Služba pri dverách: Gusto Hovanet Zbierka: Jozef Petrovič, Matej […]