Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Darina Malá Vedenie chválospevov: Zuzana Petrovičová-Bystrická Slovo: Miroslav Mišinec Zvuk: Peter Kovaľ, Matej Kucek Projekcia: Šimon Krajčí Kamera: Šimon Krajčí Služba pri dverách: Gusto Hovanet Zbierka: Gusto Hovanet, Viktor […]