Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Michal Kevický Vedenie chválospevov: Danka Kovaľová Slovo: Michal Kevický Zvuk: Peter Štefek, Miroslav Paško Projekcia: Marek Antalík Kamera: Marek Antalík Služba pri dverách: Oľga Hlubocká, Kveta Mociková Zbierka: Vlasto […]