Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Branislav Križan Vedenie chválospevov: Mima Kaiser Slovo: Maroš Milán Zvuk: David Hlubocký, Miroslav Paško Projekcia: David Pelech Kamera: David Pelech, Jan Karaba Služba pri dverách: TeenZone Zbierka: Gusto Hovanet, […]