Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Michal Kevický Vedenie chválospevov: Miloš Senko Slovo: Mark Chase Zvuk: Peter Kovaľ, Matej Hrnčiarik Projekcia: David Pelech Kamera: David Pelech, Ján Karaba Služba pri dverách: Gusto Hovanet Zbierka: Vlastimil […]