Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Darina Malá Vedenie chválospevov: Dana Kovaľová Slovo: Michal Kevický Zvuk: Peter Štefek, Matej Kucek Projekcia: Ján Karaba Kamera: Ján Karaba Služba pri dverách: VŠaMP Zbierka: Vlastimil Jurkuliak, Jozef Petrovič […]