Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Branislav Križan Vedenie chválospevov: Kvetoslav Boltižiar Slovo: Miroslav Mišinec Zvuk: Peter Kovaľ, Miroslav Paško Projekcia a kanera: Ján Karaba Služba pri dverách: TeenZone Zbierka: Viktor Štrba, Martin Jursa Na […]