Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Peter Pelech Vedenie chválospevov: Branislav Kovaľ Slovo: Michal Kevický Zvuk: Peter Štefek, Matej Kucek Projekcia a kanera: Marek Antalík Služba pri dverách: Obyčajní bratia Zbierka: Tichomír Uhrin