Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Branislav Kráľ Vedenie chválospevov: JAS Slovo: Timotej Hanes Zvuk: Dávid Hlubocký, Anton Lassl Projekcia a kanera: Viktor Štrba Služba pri dverách: Morháčovci Zbierka: Vlastimil Jurkuliak