Nedeľná bohoslužba

Cablkova 3 Cablkova 3, Bratislava

Moderátor: Darina Malá Vedenie chválospevov: Zuzana Petrovičová Bystrická Slovo: Mark Chase Zvuk: Andrej Uhrin, Miroslav Paško Projekcia a kanera: David Pelech Služba pri dverách: VŠaMP Zbierka: Gusto Hovanet, Martin Jursa