Kázeň na hore III – Mt. 5,13-16

Hlavné myšlienky z kázne:
 • Sme soľou zeme. Ste tou jedinečnou chuťou, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Ste tou jedinečnou prísadou, ktorá je bežnou súčasťou života každého človeka. Ste tou jedinečnou substanciou, bez ktorej by sme sa vedeli len ťažko zaobísť. A preto si dajte pozor, aby ste nestratili svoju slanosť. Spravte všetko preto, aby ste nestratili svoju jedinečnú príchuť. Nesmiete si dovoliť, stratiť svoju slanosť.
 • Našou slanosťou je životný štýl, ktorý je popísaný v blahoslavenstvách. Je to život odovzdaný Bohu, pre ktorý je prioritou Božie kráľovstvo a pre ktorý ostatné veci nie sú až také podstatné. Je to život identifikovaný s Ježišom do tej miery, že sa to nedá prehliadnuť. Je to život tak vydaný Bohu, že mu je dokonca jedno, či je prenasledovaný a hanený pre spravodlivosť – to znamená, že ani vlastné bezpečie a pohodlie nemá vyššiu prioritu, ako nasledovanie Krista.
 • Sme soľou pre naše okolie. Boh nás kladie do nášho prostredia a chce, aby sme boli neprehliadnuteľní ako Jeho nasledovníci.
 • Čo nám pomáha nestratiť svoju slanosť? Čokoľvek, čo buduje náš vzťah s Bohom. U každého to môže vyzerať trochu inak, no svoju slanú kvalitu si udržíte, ak budete žiť v moci Ducha Svätého, ak budete zo  všetkých síl chcieť spoznávať a konať Božiu vôľu, ak budete žiť v hlbokom, autentickom spoločenstve s inými veriacimi ľuďmi, ak budete pravidelne hovoriť s Bohom, ak budete pestovať akékoľvek duchovné disciplíny, ktoré vás budú ťahať k Bohu.
 • Sme svetlo sveta. Svetlo môže svietiť iba vtedy, keď nie je zakryté. Svetlo nemá zmysel, ak nesvieti. Svetlo potrebuje byť viditeľné na to, aby sa mohli svetelné vlny a svetelné častice šíriť do okolia. Inými slovami – podobne ako soľ, aj svetlo má zmysel iba vtedy, keď je ho cítiť. Inak nemá zmysel ho ani zapaľovať alebo vytvárať.
 • V čom má to svetlo spočívať? Majú to byť vaše dobré skutky, ktoré budú tak jasne prepojené s Bohom, že ľudia nebudú oslavovať vás, ale vášho Otca, ktorý je v nebesiach!
 • Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Slovo dielo sa dá preložiť, že sme jeho poiema – z toho pochádza slovo poézia, ktorú prinášame – sme Jeho poéziou a vytvárame Jeho poéziu v našom okolí, do ktorého nás postavil.

Čo majú spoločné soľ a svetlo?

 1. Stačí málo, aby ich bolo cítiť, no keď sú tam, kde majú byť, je to úžasné. Je zaujímavé, že keď je príliš veľa soli, nie je to príjemné a keď je príliš veľa svetla, tiež to nie je príjemné.
 2. Najlepšie fungujú, keď sú v tom správnom prostredí – Ježiš hovorí – ste soľou zeme a svetlom sveta. Soľ aj to svetlo je niekomu určené.
  • Ako soľ a svetlo nemáme byť ohraničení len na naše spoločenstvo – teda na spoločenstvo soľničky.
  • 3 základné prostredia, v ktorých ľudia trávia svoj život – rodina, práca alebo škola, voľnočasové sociálne prostredie a u kresťanov k tomu pribúda ešte štvrté – cirkevné prostredie so všetkými jeho aktivitami.
  • Všetko, čo robíme, musíme robiť pre iných – cirkev má zmysel iba vtedy, keď sa zaujíma o druhých
  • Nebuďme viac zborom zahľadeným do seba
 3. Ak sú tam, kde majú byť, sú neprehliadnuteľné – a to dokonca aj v malých množstvách.
Aplikačné otázky z kázne:
 • Akými rôznymi spôsobmi môže človek pre svoje okolie pôsobiť ako soľ zeme?
 • Ako si udržuješ slanosť vo svojom živote?
 • Ako cítiť tvoju slanosť v tvojej rodine, práci/škole a vo tvojom voľnom čase?
 • Kedy máš tendencie skrývať svetlo, ktorým si? Čo ťa k tomu vedie?
 • Popíš situáciu zo svojho života, kedy ľudia videli tvoje dobré skutky a oslavovali tvojho Otca v nebesiach.